GDPR

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Käytämme yhteistyö kumppaniemme tietoja vain laskutuksessa ja yhteydenotossa, emme luovuta tai myy tietoja eteenpäin. Kaikki rekisteritiedot ovat luottamuksellisia ja suhtaudumme tietoturvaan hyvin vakavasti. Jos haluat, että poistamme tietosi suojatusta järjestelmästämme niin lähetä sähköpostia osoitteeseen: citymissio@luukku.com 

Tietosuojaperiaatteemme

Citymission ei anna verkkosivuilla kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille.
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Vapaa evankeliumiyhdistys r.y

Y-tunnus: 2499695-7

Rekisteristä vastaava henkilö

Ali Niemelä
p.0458739150

Rekisterin nimi

Citymission:n rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Citymission rekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Citymission:in toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.

Asiakkailla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

Rekisterin yhteystiedot saadaan kontaktin syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Kontakti syntyy, kun asiakas ilmoittaa tietonsa Citymission:ille.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Citymission:in ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.